Philipp Bolkart
Frankfurt

Erfolge

1. Main 2. Main 1. Consolation 2. Consolation
1110

Saisonbilanzen

Champions
Saison Rang Punkte Rangliste Teilnahmen Matches Punkteverh.
2008/094244821:12188:107

Matchhistorie

(ELO Gegner: ≈ 1700 / ≈ 1600 / ≈ 1500 / ≈ 1400 / ≈ 1300 )

Saison 2008/09

Jun
Main
Jochen Böff (11)

Consolation
Paul Zweigle (0)
Mai
Main
Dankwart Plattner (11)
Klaus Bierhenkel (11)
Jimmy Anywar (11)
Wolfgang Kunkel (13)
Apr
Main
Erik Heublein (11)
Jimmy Anywar (11)

Consolation
Matthias Lubcke (7)
Viktor Zweigle (7)
Saman Roshanaei (7)
Mär
Main
Jimmy Anywar (11)
Volker Sonnabend (11)

Consolation
Susanne Iscen (7)
Thomas Staub (0)
Ralf Koch (7)
Jan
Main
Benjamin Kloster (11)
Heribert Lindner (11)
Matthias Lubcke (11)
Wolfgang Kunkel (13)
Dez
Main
Torsten Beier (11)

Consolation
Alfred Schenn (7)
Jimmy Anywar (7)
Nov
Main
Jochen Wege (11)

Consolation
Petra Ketteler (7)
Constantinos Michou (7)
Nazan Kurt (7)
Dankwart Plattner (7)
Okt
Main
Torsten Beier (11)
Christiane Jacob (11)
Klaus Bierhenkel (11)

Consolation
Torsten Beier (7)
Jochen Wege (9)

Bilanzen gegen Gegner

Jimmy Anywar: 4 (2:2)
Jimmy Anywar: 4 (2:2)
Jimmy Anywar: 4 (2:2)
Torsten Beier: 3 (2:1)
Torsten Beier: 3 (2:1)
Torsten Beier: 3 (2:1)
Matthias Lubcke: 2 (2:0)
Matthias Lubcke: 2 (2:0)
Wolfgang Kunkel: 2 (1:1)
Dankwart Plattner: 2 (1:1)
Wolfgang Kunkel: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Wolfgang Kunkel: 2 (1:1)
Jochen Wege: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Jochen Wege: 2 (1:1)
Dankwart Plattner: 2 (1:1)
Jochen Wege: 2 (1:1)
Wolfgang Kunkel: 2 (1:1)
Dankwart Plattner: 2 (1:1)
Susanne Iscen: 1 (1:0)
Thomas Staub: 1 (1:0)
Viktor Zweigle: 1 (1:0)
Benjamin Kloster: 1 (1:0)
Petra Ketteler: 1 (1:0)
Constantinos Michou: 1 (1:0)
Nazan Kurt: 1 (1:0)
Alfred Schenn: 1 (1:0)
Heribert Lindner: 1 (1:0)
Susanne Iscen: 1 (1:0)
Thomas Staub: 1 (1:0)
Erik Heublein: 1 (1:0)
Viktor Zweigle: 1 (1:0)
Petra Ketteler: 1 (1:0)
Nazan Kurt: 1 (1:0)
Christiane Jacob: 1 (1:0)
Benjamin Kloster: 1 (1:0)
Alfred Schenn: 1 (1:0)
Christiane Jacob: 1 (1:0)
Constantinos Michou: 1 (1:0)
Erik Heublein: 1 (1:0)
Heribert Lindner: 1 (1:0)
Volker Sonnabend: 1 (0:1)
Saman Roshanaei: 1 (0:1)
Paul Zweigle: 1 (0:1)
Ralf Koch: 1 (0:1)
Jochen Böff: 1 (0:1)
Paul Zweigle: 1 (0:1)
Ralf Koch: 1 (0:1)
Volker Sonnabend: 1 (0:1)
Saman Roshanaei: 1 (0:1)
Matthias Lubcke: 0 (0:0)
Viktor Zweigle: 0 (0:0)
Dankwart Plattner: 0 (0:0)
Klaus Bierhenkel: 0 (0:0)
Jimmy Anywar: 0 (0:0)
Wolfgang Kunkel: 0 (0:0)
Torsten Beier: 0 (0:0)
Erik Heublein: 0 (0:0)
Thomas Staub: 0 (0:0)
Susanne Iscen: 0 (0:0)
Heribert Lindner: 0 (0:0)
Benjamin Kloster: 0 (0:0)
Alfred Schenn: 0 (0:0)
Nazan Kurt: 0 (0:0)
Constantinos Michou: 0 (0:0)
Petra Ketteler: 0 (0:0)
Jochen Wege: 0 (0:0)
Christiane Jacob: 0 (0:0)