Matthias Lubcke
Frankfurt

Erfolge

1. Main 2. Main 1. Consolation 2. Consolation
0001

Saisonbilanzen

Champions
Saison Rang Punkte Rangliste Teilnahmen Matches Punkteverh.
2011/12512112:214:18
2010/11347446:846:72
2009/1019164813:16108:144
2008/099190913:18127:164

Intermediates
Saison Teilnahmen Matches Punkteverh.
2015/1612:214:18
2014/1525:447:36
2013/1410:20:18
2011/1211:27:18

Matchhistorie

(ELO Gegner: ≈ 1700 / ≈ 1600 / ≈ 1500 / ≈ 1400 / ≈ 1300 )

Saison 2015/16

Okt
Main
Heribert Lindner (11)

Consolation
Ralf Laumann (7)
Axel Schürmann (7)
Jochen Böff (7)

Saison 2014/15

Mai
Main
Otto Busch (11)
Nesip Temizkan (11)

Consolation
Jochen Böff (7)
Jean Parizon (7)
Werner Frey (7)
Jan
Main
Ehsan Moschirzadeh (11)
Norbert H@ring (11)
Frank Simon (11)

Consolation
Ayhan Yildirim (7)

Saison 2013/14

Jun
Main
Jürgen Kunkel (11)

Consolation
Andreas Bünz (7)

Saison 2011/12

Mai
Main
Michael Grabarczyk (11)

Consolation
Silke Müller (7)
Rüdiger Habitz (7)
Mär
Main
Patrick Rieke (11)

Consolation
Jochen Böff (7)
Andreas Strack (7)
Vedat Özcan (7)

Saison 2010/11

Mai
Main
Georg Lüers (11)

Consolation
Cemal Demiriz (7)
Norbert H@ring (7)
Apr
Main
Jürgen Kunkel (11)

Consolation
Petru Panea (7)
Torsten Beier (7)
Mär
Main
Michael Grabarczyk (11)
Volker Sonnabend (11)

Consolation
Jochen Böff (7)
Michael Gerbes (7)
Thomas Busch (7)
Feb
Main
Paul Zweigle (11)

Consolation
Caglayan Cag (7)
Frank Simon (7)

Saison 2009/10

Sep
Intermediates
Jerzy Behnke (5)
Marcel Büker (5)
Vedat Özcan (5)
Wolfram Langkau (5)
Benedikt Hufen (5)
Petru Panea (5)
Wolfgang Baitz (7)
Aug
Main
Wolfgang Kunkel (11)
Martina S. (11)
Wolfgang Baitz (11)

Consolation
Michael Grabarczyk (7)
Jun
Main
Heribert Lindner (11)

Consolation
Patrick Rieke (7)
Thomas Staub (7)
Apr
Main
Thomas Mathes (11)
Volker Sonnabend (11)

Consolation
Marcus Krawietz (7)
Klaus Bierhenkel (7)
Torsten Beier (7)
Feb
Main
Philip Wibbing (11)

Consolation
Werner Ketteler (0)
Wolfgang Kunkel (7)
Jan
Main
Jürgen Kunkel (11)

Consolation
Thomas Busch (7)
Frank Simon (7)
Dez
Main
Otto Busch (11)

Consolation
Jürgen Kunkel (7)
Nov
Main
Thomas Mathes (11)
Jürgen Kunkel (11)

Consolation
Ingrid Sonnabend (7)
Michael Grabarczyk (7)
Jerzy Behnke (7)
Okt
Main
Mikhail Lazarchuk (11)
Volker Sonnabend (11)
Torsten Beier (11)

Consolation
Wolfgang Kunkel (7)

Saison 2008/09

Sep
Main
Ralf Koch (15)
Wolfgang Kunkel (15)
Dankwart Plattner (17)
Aug
Main
Thomas Mathes (11)

Consolation
Metin Ari (7)
Jul
Main
Heribert Lindner (11)

Consolation
Michael Grabarczyk (7)
Jun
Main
Viktor Zweigle (11)

Consolation
Wolfgang Kunkel (7)
Jochen Böff (7)
Ulli Roth (7)
Apr
Main
Wolfgang Kunkel (11)

Consolation
Philipp Bolkart (7)
Feb
Main
Jochen Böff (11)
Konstantinos Malis (11)

Consolation
Marian Faenese (7)
Jan
Main
Jürgen Kunkel (11)
Caglayan Cag (11)
Philipp Bolkart (11)

Consolation
Benjamin Kloster (7)
Jimmy Anywar (9)
Dez
Main
Caglayan Cag (11)
Alfred Schenn (11)
Heribert Lindner (11)

Consolation
Norbert H@ring (7)
Nov
Main
Marcus Krawietz (11)
Thomas Staub (11)
Jimmy Anywar (11)

Consolation
Jürgen Kunkel (7)
Okt
Main
Stefanos Temperekidis (11)
Wilfried Possin (11)
Klaus Bierhenkel (11)

Consolation
Alfred Schenn (7)
Volker Sonnabend (7)

Bilanzen gegen Gegner

Jürgen Kunkel: 7 (1:6)
Jürgen Kunkel: 7 (1:6)
Jürgen Kunkel: 7 (1:6)
Jürgen Kunkel: 7 (1:6)
Jochen Böff: 6 (5:1)
Jochen Böff: 6 (5:1)
Jochen Böff: 6 (5:1)
Wolfgang Kunkel: 6 (3:3)
Wolfgang Kunkel: 6 (3:3)
Wolfgang Kunkel: 6 (3:3)
Wolfgang Kunkel: 6 (3:3)
Michael Grabarczyk: 5 (2:3)
Michael Grabarczyk: 5 (2:3)
Michael Grabarczyk: 5 (2:3)
Michael Grabarczyk: 5 (2:3)
Volker Sonnabend: 4 (1:3)
Volker Sonnabend: 4 (1:3)
Volker Sonnabend: 4 (1:3)
Volker Sonnabend: 4 (1:3)
Heribert Lindner: 4 (0:4)
Caglayan Cag: 3 (3:0)
Caglayan Cag: 3 (3:0)
Thomas Mathes: 3 (2:1)
Thomas Mathes: 3 (2:1)
Thomas Mathes: 3 (2:1)
Thomas Mathes: 3 (2:1)
Norbert H@ring: 3 (1:2)
Norbert H@ring: 3 (1:2)
Norbert H@ring: 3 (1:2)
Norbert H@ring: 3 (1:2)
Torsten Beier: 3 (0:3)
Frank Simon: 3 (0:3)
Marcus Krawietz: 2 (2:0)
Petru Panea: 2 (2:0)
Petru Panea: 2 (2:0)
Alfred Schenn: 2 (2:0)
Alfred Schenn: 2 (2:0)
Marcus Krawietz: 2 (2:0)
Wolfgang Baitz: 2 (1:1)
Patrick Rieke: 2 (1:1)
Vedat Özcan: 2 (1:1)
Patrick Rieke: 2 (1:1)
Otto Busch: 2 (1:1)
Otto Busch: 2 (1:1)
Vedat Özcan: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Thomas Busch: 2 (1:1)
Vedat Özcan: 2 (1:1)
Wolfgang Baitz: 2 (1:1)
Wolfgang Baitz: 2 (1:1)
Thomas Staub: 2 (1:1)
Patrick Rieke: 2 (1:1)
Otto Busch: 2 (1:1)
Thomas Busch: 2 (1:1)
Vedat Özcan: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Patrick Rieke: 2 (1:1)
Wolfgang Baitz: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Klaus Bierhenkel: 2 (1:1)
Thomas Staub: 2 (1:1)
Otto Busch: 2 (1:1)
Thomas Busch: 2 (1:1)
Thomas Staub: 2 (1:1)
Thomas Staub: 2 (1:1)
Thomas Busch: 2 (1:1)
Jimmy Anywar: 2 (0:2)
Jerzy Behnke: 2 (0:2)
Philipp Bolkart: 2 (0:2)
Philipp Bolkart: 2 (0:2)
Jean Parizon: 1 (1:0)
Ralf Laumann: 1 (1:0)
Ingrid Sonnabend: 1 (1:0)
Axel Schürmann: 1 (1:0)
Ehsan Moschirzadeh: 1 (1:0)
Ralf Laumann: 1 (1:0)
Benjamin Kloster: 1 (1:0)
Werner Ketteler: 1 (1:0)
Ralf Koch: 1 (1:0)
Stefanos Temperekidis: 1 (1:0)
Martina S.: 1 (1:0)
Silke Müller: 1 (1:0)
Marcel Büker: 1 (1:0)
Mikhail Lazarchuk: 1 (1:0)
Wolfram Langkau: 1 (1:0)
Ehsan Moschirzadeh: 1 (1:0)
Benedikt Hufen: 1 (1:0)
Jean Parizon: 1 (1:0)
Silke Müller: 1 (1:0)
Axel Schürmann: 1 (1:0)
Mikhail Lazarchuk: 1 (1:0)
Ralf Koch: 1 (1:0)
Ingrid Sonnabend: 1 (1:0)
Cemal Demiriz: 1 (1:0)
Benjamin Kloster: 1 (1:0)
Michael Gerbes: 1 (1:0)
Cemal Demiriz: 1 (1:0)
Stefanos Temperekidis: 1 (1:0)
Wilfried Possin: 1 (1:0)
Werner Ketteler: 1 (1:0)
Wilfried Possin: 1 (1:0)
Benedikt Hufen: 1 (1:0)
Michael Gerbes: 1 (1:0)
Wolfram Langkau: 1 (1:0)
Martina S.: 1 (1:0)
Andreas Strack: 1 (1:0)
Marcel Büker: 1 (1:0)
Andreas Strack: 1 (1:0)
Ayhan Yildirim: 1 (0:1)
Philip Wibbing: 1 (0:1)
Konstantinos Malis: 1 (0:1)
Viktor Zweigle: 1 (0:1)
Ulli Roth: 1 (0:1)
Marian Faenese: 1 (0:1)
Metin Ari: 1 (0:1)
Georg Lüers: 1 (0:1)
Rüdiger Habitz: 1 (0:1)
Werner Frey: 1 (0:1)
Nesip Temizkan: 1 (0:1)
Konstantinos Malis: 1 (0:1)
Werner Frey: 1 (0:1)
Nesip Temizkan: 1 (0:1)
Ayhan Yildirim: 1 (0:1)
Rüdiger Habitz: 1 (0:1)
Andreas Bünz: 1 (0:1)
Andreas Bünz: 1 (0:1)
Dankwart Plattner: 1 (0:1)
Viktor Zweigle: 1 (0:1)
Paul Zweigle: 1 (0:1)
Georg Lüers: 1 (0:1)
Marian Faenese: 1 (0:1)
Ulli Roth: 1 (0:1)
Philip Wibbing: 1 (0:1)
Metin Ari: 1 (0:1)
Paul Zweigle: 1 (0:1)
Axel Schürmann: 0 (0:0)
Ralf Laumann: 0 (0:0)
Jean Parizon: 0 (0:0)
Wolfgang Baitz: 0 (0:0)
Caglayan Cag: 0 (0:0)
Otto Busch: 0 (0:0)
Norbert H@ring: 0 (0:0)
Wilfried Possin: 0 (0:0)
Michael Grabarczyk: 0 (0:0)
Benedikt Hufen: 0 (0:0)
Michael Gerbes: 0 (0:0)
Petru Panea: 0 (0:0)
Jochen Böff: 0 (0:0)
Cemal Demiriz: 0 (0:0)
Stefanos Temperekidis: 0 (0:0)
Ehsan Moschirzadeh: 0 (0:0)
Ingrid Sonnabend: 0 (0:0)
Werner Ketteler: 0 (0:0)
Andreas Strack: 0 (0:0)
Thomas Busch: 0 (0:0)
Thomas Staub: 0 (0:0)
Volker Sonnabend: 0 (0:0)
Alfred Schenn: 0 (0:0)
Jürgen Kunkel: 0 (0:0)
Ralf Koch: 0 (0:0)
Thomas Mathes: 0 (0:0)
Marcus Krawietz: 0 (0:0)
Mikhail Lazarchuk: 0 (0:0)
Wolfram Langkau: 0 (0:0)
Silke Müller: 0 (0:0)
Vedat Özcan: 0 (0:0)
Marcel Büker: 0 (0:0)
Martina S.: 0 (0:0)
Wolfgang Kunkel: 0 (0:0)
Patrick Rieke: 0 (0:0)
Klaus Bierhenkel: 0 (0:0)
Benjamin Kloster: 0 (0:0)